Spoločnosť APRO, s.r.o. Trebišov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Služby

Komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb, územno-plánovacej dokumentácie. Celá činnosť je previazaná s prácou architektov ako aj inžinierskou činnosťou pri prejednávaní projektov so správcami inžinierskych sietí ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Tento proces pozostáva zo spracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie :

 • príprava rôznych podkladov a štúdií
 • dokumentácia pre územné konanie
 • dokumentácia pre stavebné konanie
 • dokumentácia pre realizáciu stavby
 • podklady pre kolaudačné rozhodovanie

Súčasťou činnosti sú tiež :

 • autorský dozor pri výstavbe
 • spolupráca pri odstraňovaní vád a nedostatkov po dokončení stavby

Výhody:

 • profesionálny prístup
 • bohaté skúsenosti
 • flexibilita
 • komplexné služby - zaistenie ostatných činností spojených so stavbou /architekti, inžinierska činnosť, stavebný dozor/

Odborné posudky, prieskumy, štúdie potrebné pri projektovaní a navrhovaní stavieb, či pre posúdenie investičných zámerov.

Inžinierska činnosť zahŕňa:

 • geodetické merania, zisťovanie polohopisných a výškopisných pomerov, vytýčenie hraníc, zameranie stavu objektu v digitálnej podobe v prípade rekonštrukcie
 • inžiniersko-geologický prieskum
 • hydrogeologický prieskum a posúdenie stability základových pomerov a možností vsakovania dažďových vôd
 • hodnotenie vplyvu na životné prostredie - EIA
 • štúdie osvetlenia, slnečného svetla
 • statický posudok v prípade dostavieb a rekonštrukcií
 • posudok tepelno.technických vlastností v prípade rekonštrukcií a architektonickej štúdie

Súčaťou tejto činnosti je aj ingineering, ktorý pozostáva z:

 • prejednania stavby v územnom riadení a zaitenia územného rozhodnutia
 • prejednania stavby v stavebnom riadení a zaistenia stavebného rozhodnutia
 • zabezpečenia kolaudácie a kolaudačného rozhodnutia

Výhody:

 • profesionálny prístup a odborné znalosti pri pojednávaní dokumentácií s dotknutými orgánmi a organizáciami v rámci všetkých riadení
 • individuálny prístup ku každému klientovi a jeho potrebám
 • bohaté skúsenosti s rôznymi typmi stavieb
 • flexibilita a úzka spolupráca so spracovateľmi prieskumov, posudkov a štúdií

Tím skúsených odborníkov, ktorí Vám radi poskytnú konzultácie v oblastiach prípravy, realizácie a užívania stavieb.

Naše služby zahŕňajú:

 • konzultácie - pomoc pri príprave stavieb
 • vypracovanie správ a technických návrhov riešení
 • vypracovanie znaleckých posudkov

Konzultácie sú zamerané na rôzne oblasti:

 • Cenová - kalkulácie a odhady predpokladaných nákladov stavby
 • Technická - príprava investičného zámeru, návrhy riešenia, prehodnotenie vhodnosti pozemku k danému zámeru, posúdenie stavebných závad a porúch, audit budov
 • Architektonická - štúdia využiteľnosti územia a posúdenie návrhu
 • Projekčná - posúdenie projektu, jeho realizovateľnosti a kompletnosti
 • Zmluvná - návrhy a riešenia zmlúv v rámci platných zákonov
 • Posúdenie návratnosti investícií

Výhody:

 • profesionálny prístup tímu odborníkov
 • možnosť naviazania jednotlivých činností na dosiahnutie požadováneho výsledku
 • nezávislý pohľad na daný problém

V rámci komplexných služieb Vám firma APRO ponúka na predaj katalógové projekty rodinných domov. Firma APRO s.r.o. je obchodným zástupcom firmy PRODOM spol. s r.o. a taktiež je zmluvným partnerom spoločnosti EUROLINE Slovakia s.r.o.

Zo širokej katalógovej ponuky si pohodlne vyberiete dom podľa svojich potrieb, požiadaviek a predstáv. Ponuka domov je rozlíšená podľa veľkosti a rôznych kategórií. Starostlivosť o klienta však nekončí pri predaji projektu. Skúsení odborníci Vám poradia a pomôžu pri výbere i osadení rodinného domu na pozemok, vypracujú situáciu osadenia, dopracujú zmeny projektu podľa Vašich predstáv a poskytnú Vám mnohé ďalšie služby spojené s realizáciou projektu do finálnej podoby.

Obráťte sa na nás a my Vám pomôžeme zrealizovať bývanie Vašich snov.

Ponúkame na prenájom kancelárske priestory - ale vyhradne pre záujemcov z oboru stavebníctva.