Profil spoločnosti

Projekčná kancelária autorizovaného Ing. Jána Staša - ul. M.R. Štefánika 68/11, Trebišov pôsobí v regióne Trebišova so zameraním na komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb, územno - plánovacej dokumentácie. Ateliér poskytuje odbornú, informačnú a poradenskú službu s komplexnou inžinierskou činnosťou. Zameriava sa na spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D výstupoch.

Projektová kancelária je na trhu už od roku 1991.

Kancelária zamestnáva 5 projektantov v následnej profesnej skladbe:

  • 1 špecialista konštruktér
  • 4 projektanti - konštrukcie pozemných stavieb

Kancelária spolupracuje v rámci subdodávok projektových prác s ďalšími špecializovanými projektantmi - celkovo tvorí pracovný team 21 projektantov (špecialistov): ASR, požiarna ochrana, statika stavieb, zdravotechnika, elektroinštalácia, vzduchotechnika, projektové energetické hodnotenie, vykurovanie, rozpočtovanie stavieb.

Ateliér je vybavený príslušnou počítačovou a kopírovacou technikou.

Softwarove vybavenie:

  • ALPLAN Nemetschek
  • Microstation Speedikon
  • Software na oceňovanie stavebných prác

PROFESIONÁLNE ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Ak vás zaujala naša ponuka, radi vám povieme viac

KONTAKTNÝ FORMULÁR