Inžinierska činnosť

Odborné posudky, prieskumy, štúdie potrebné pri projektovaní a navrhovaní stavieb, či pre posúdenie investičných zámerov.

Inžinierska činnosť zahŕňa:

 • zabezpečenie geodetické merania, zisťovanie polohopisných a výškopisných pomerov, vytýčenie hraníc, zameranie stavu objektu v digitálnej podobe v prípade rekonštrukcie
 • inžiniersko-geologický prieskum
 • hydrogeologický prieskum a posúdenie stability základových pomerov a možností vsakovania dažďových vôd
 • hodnotenie vplyvu na životné prostredie - EIA
 • štúdie osvetlenia, slnečného svetla
 • statický posudok v prípade dostavieb a rekonštrukcií
 • posudok tepelno.technických vlastností v prípade rekonštrukcií a architektonickej štúdie

Súčaťou tejto činnosti je aj ingineering, ktorý pozostáva z:

 • prejednania stavby v územnom riadení a zaitenia územného rozhodnutia
 • prejednania stavby v stavebnom riadení a zaistenia stavebného rozhodnutia
 • zabezpečenia kolaudácie a kolaudačného rozhodnutia

Výhody:

 • profesionálny prístup a odborné znalosti pri pojednávaní dokumentácií s dotknutými orgánmi a organizáciami v rámci všetkých riadení
 • individuálny prístup ku každému klientovi a jeho potrebám
 • bohaté skúsenosti s rôznymi typmi stavieb
 • flexibilita a úzka spolupráca so spracovateľmi prieskumov, posudkov a štúdií

PROFESIONÁLNE ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Ak vás zaujala naša ponuka, radi vám povieme viac

KONTAKTNÝ FORMULÁR