Konzultačná činnosť

Tím skúsených odborníkov, ktorí Vám radi poskytnú konzultácie v oblastiach prípravy, realizácie a užívania stavieb.

Naše služby zahŕňajú:

 • konzultácie - pomoc pri príprave stavieb
 • vypracovanie správ a technických návrhov riešení
 • vypracovanie znaleckých posudkov

Konzultácie sú zamerané na rôzne oblasti:

 • Cenová - kalkulácie a odhady predpokladaných nákladov stavby
 • Technická - príprava investičného zámeru, návrhy riešenia, prehodnotenie vhodnosti pozemku k danému zámeru, posúdenie stavebných závad a porúch, audit budov
 • Architektonická - štúdia využiteľnosti územia a posúdenie návrhu
 • Projekčná - posúdenie projektu, jeho realizovateľnosti a kompletnosti
 • Zmluvná - návrhy a riešenia zmlúv v rámci platných zákonov
 • Posúdenie návratnosti investícií

Výhody:

 • profesionálny prístup tímu odborníkov
 • možnosť naviazania jednotlivých činností na dosiahnutie požadováneho výsledku
 • nezávislý pohľad na daný problém

PROFESIONÁLNE ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Ak vás zaujala naša ponuka, radi vám povieme viac

KONTAKTNÝ FORMULÁR