Projekčná činnosť

Komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb, územno-plánovacej dokumentácie. Celá činnosť je previazaná s prácou architektov ako aj inžinierskou činnosťou pri prejednávaní projektov so správcami inžinierskych sietí ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Tento proces pozostáva zo spracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie :

 • príprava rôznych podkladov a štúdií
 • dokumentácia pre územné konanie
 • dokumentácia pre stavebné konanie
 • dokumentácia pre realizáciu stavby
 • podklady pre kolaudačné rozhodovanie

Súčasťou činnosti sú tiež :

 • autorský dozor pri výstavbe
 • spolupráca pri odstraňovaní vád a nedostatkov po dokončení stavby

Výhody:

 • profesionálny prístup
 • bohaté skúsenosti
 • flexibilita
 • komplexné služby - zaistenie ostatných činností spojených so stavbou /architekti, inžinierska činnosť, stavebný dozor/

PROFESIONÁLNE ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Ak vás zaujala naša ponuka, radi vám povieme viac

KONTAKTNÝ FORMULÁR