Apro s.r.o.
Podmienky používania
Všeobecné ustanovenia
Podmienky používania internetových stránok www.aprotv.sk sa riadia Zákonom 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, jeho neskorším znením a určujú pravidlá medzi prevádzkovateľom a užívateľom týchto internetových stránok. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať Podmienky používania, prípadne ich zmeny a doplnky. Pri vstupe na tieto stránky, ich používaním a prezeraním dávate súhlas s nižšie uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasite, nepoužívajte prosím tieto stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo podmienky používania kedykoľvek zmeniť a Zmenu podmienok používania uverejniť na internetovej stránke www.xyz.sk. Zmena podmienok nadobúda platnosť dňom uverejnenia na internetovej stránke.

Autorské práva/vlastníctvo
Vlastníkom internetových stránok je spoločnosť APRO s.r.o. Trebišov. Spoločnosť APRO s.r.o. Trebišov si vyhradzuje autorské práva na údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach. Spoločnosť umožňuje prezeranie a preberanie materiálov a dokumentov pre osobnú potrebu. Zakazuje akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať alebo používať na komerčné účely údaje, grafy, tabuľky, dokumenty alebo texty bez vedomia a súhlasu spoločnosti. Je zakázané akékoľvek rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, grafov a dokumentov, či už mechanickým alebo elektronickým spôsobom. Spoločnosť si vyhradzuje právo informácie uverejnené na stránkach kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Vymedzeni zodpovednosti

Informácie publikované na tomto webovom serveri sú len informatívne a záväzný právny charakter. Spoločnosť APRO s.r.o. Trebišov nepreberá zodpovednosť za žiadne priame, alebo nepriame škody, ktoré by vznikli použitím týchto informácií. Prevádzkovateľ stránok spoločnosti APRO s.r.o. Trebišov nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok www.aprotv.sk, ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.aprotv.sk. V prípade ak používateľ zistí, že niektoré uverejnené informácie nezodpovedajú skutočnosti, je povinný to čo najskôr oznámiť prevádzkovateľovi. Po overení tohto oznámenia a uznaní spornej informácie prevádzkovateľ vykoná nápravu.

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť rešpektuje súkromie osôb, ktoré používajú internetové stránky na tomto webovom servri. Spoločnosť zhromažďuje iba tie osobné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré návštevníci poskytnú dobrovoľne. Spoločnosť používa tieto údaje len pre svoje interné účely. Spoločnosť garantuje, že s Vašimi osobnými údajmi bude zaobchádzať v zmysle platných zásad ochrany osobných údajov a nebudú z jej rozhodnutia poskytnuté tretej strane.

Technické ustanovenia
V žiadnom prípade nie sú tretie osoby oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. Tretie osoby taktiež nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na náhradu spôsobenej škody prípade porušenia tohto ustanovenia.
 
Katalógový predaj

  • projekčná činnosť
  • inžinierská činnosť
  • konzultačná činnosť

Apro s.r.o.

APRO s.r.o. Trebišov

Ing. Ján STAŠ

Ident. č.: 31 716 270
Reg. č.: 0126*A*1
kategória pozemné stavby

Tel., fax: +421 56 672 4751
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Štatistika

Návštevníkov: 292935

Referencie

Najnovšie projekty
refer2.jpg
Vizualizácia projektu