Apro s.r.o.
Gymnázium Trebišov
Gymnázium Trebišov - rekonštrukcia a modernizácia budovy
Náklad stavby: 100,0 mil. Sk
Projekt stavby: 2004

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby: Gymnázium Trebišov
Miesto stavby: Trebišov, Slovenská republika
Charakter stavby: rekonštrukcia a modernizácia budovy

CHARAKTER ÚZEMIA STAVBY - ZHODNOTENIE STAVENISKA

Popis lokality - Predmetná lokalita leží v juho-západnej polohe mesta Trebišov. Škola Gymnázia sa nachádza na ulici Komenského, kde je umiestnená celá rada stredných škôl. V tesnej blíukosti gymnázia s anachádza Obchodná akadémia.

Škola má svoj vlastný areál, kde sa nachádza celý komplex budov, športové a oddychové plochy. Rekonštrukciou a modernizáciou budovy - gymnázium Trebišov sa dotvára celý komplex školy a vlastne navrhovanou dostavbou sa vytvára ucelená časť škúl gymnázium a obchodná akadémia.

gymnazium1.jpg
gymnazium1a.jpg
gymnazium2.jpg
gymnazium2a.jpg
gymnazium3.jpg
gymnazium3a.jpg
 

CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
POPIS JESTVUJÚCEHO STAVU

Objekt Gymnázia v Trebišove je tvorený troma objektami (SO 02, SO 03, SO 04), pričom ide o dve samostatne stojace stavby. Pôvodná škola gymnázia je situovaná na križovatke ulíc Komenského a Jilemnického. Budova hlavného objektu je stavebne realizovaná v roku 1943, pričom prístavba učebňového pavilónu bola zrealizovaná v roku 1987.

Za obdobie svojho prevádzkovania majú všetky stavebné objekty pomerne dobrú údržbu, avšak výraznejšia investícia do obnovy nebola doposiaľ použitá. Čiastočne došlo k výmene pôvodných vonkajších okien, drevených dvojitých za plastové.

Medzi výrazné nedostatky patria - kapacitné požiadavky na miestnosti učební, odborných učební, nevýhodné hygienicky sú miestnosti učební v suteréne a na IV. nadzemnom podlaží. Z uvedeného vyplývajú núdzové miestnosti kabinetov, nevhodné dispozičné usporiadania a pod. Nedostatkom je prerobenie pôvodného učebňového pavilónu s novou učebňovou časťou a to len na I. nadzemnom podlaží, chýba prístup do zadného samostatného pavilónu suchou nohou. V tomto zadnom pavilóne sú umiestnené prechodné učebne.

Pre pedagogický zbor chýba jedna zhromažďovacia miestnosť tzv. zborovňa. Nevhodné sú aj odborné kabinety pedagógov v tzv. koncových polohách chodieb, pod schodmi a podobne.
Zlá dispozícia je v suterénnom podlaží, kde sa nachádza učebňa, jedáleň a technické zázemie kuchyne a školy, t.j. kotolňa a školník. Jedáleň má nevhodnú dispozíciu, sedenie je momentálne riešené aj v časti chodby pre žiakov a tiež pre pedagógov.

Z technického hľadiska je nevhodné riešenie plochých striech, ktoré sú pomerne často poruchové, kolízne sú vnútorné strešné odpady a zvody. Krytiny plochých striech sú povlakové a v podstate vždy dochádza len k ich sanácii. Strešná krytina je natoľko poškodená, že dochádza k zatekaniu až v triedach. V podzemnom podlaží sa prejavuje vysoká vlhkosť, čo má za následok zvetranú vnútornú omietku. Pri prehnitých okenných rámoch hrozí nebezpečie úrazu.

Vonkajšie omietky sú na mnohých miestach poškodené, chýba farebná stálosť a architektonická úprava okolo hlavných portálových častí objektu.

Nakoľko hlavný učebňový pavilón má výrazné dispozičné nedostatky, jednotlivé učebné miestnosti nemajú vhodnú dispozíciu, usporiadanie a potrebné technické požiadavky (osvetlenie, vykurovanie) bolo nevyhnutné nájsť nové technické riešenie.
 
Apro s.r.o.

APRO s.r.o. Trebišov

Ing. Ján STAŠ

Ident. č.: 31 716 270
Reg. č.: 0126*A*1
kategória pozemné stavby

Tel., fax: +421 56 672 4751
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.